Select your Top Menu from wp menus

Ερευνητικό Ίδρυμα Πολιτισμού και Εκπαίδευσης

Ειπέ: προστακτική ως πρόκληση και πρόσκληση επικοινωνίας και διαλόγου.

Σε κοινωνία καιρών απομόνωσης, εύκολων υποσχέσεων και δύσκολων σχέσεων, ο δημιουργικός λόγος ζητάει χώρο να προστατευτεί, να δυναμώσει και να μοιράσει τους καρπούς του σε όσους παρακάμψουν τους πειρασμούς των εύκολων λύσεων και των προκατασκευασμένων συνθημάτων. Ο λόγος, που αναζητά νηφαλιότητα και όραμα, για να αρθρωθεί, αλλά και αποδέκτες πρόθυμους να τον αφομοιώσουν και να τον καρποφορήσουν.

Ελληνική η ταυτότητά

Δηλωτική, όχι τόσο του τόπου που εδρεύει, αλλά του τρόπου του «ζην» και του «σχετίζεσθαι», αποστάγματος εμπειρίας πέντε χιλιάδων χρόνων, πλήρων αγώνων πνευματικών και ισορροπίας ανάμεσα στον ορθό λόγο και την μεταφυσική ενατένιση. Συνεπώς, όχι ταυτότητα διαχωρισμού ή έπαρσης, αλλά πλούτου και ποιότητος εμπειριών, έτοιμων να μοιραστούν σε συνομιλητές, να εμπλουτίσουν και να εμπλουτιστούν, διατηρώντας την ιδιοπροσωπεία και τον δυναμισμό τους.

Πολιτισμός ο πρώτος προσανατολισμός

Πολιτισμός με την έννοια του συνόλου των τρόπων και των μέσων που βελτιώνουν τις ανθρώπινες σχέσεις, αλλά και των καρπών τού πνευματικού και καλλιτεχνικού μόχθου των ανθρώπων αλλοτινών και σύγχρονων καιρών. Ζητούμενο του Ιδρύματος, η καταγραφή, διάσωση και ανάδειξη των επιτευγμάτων τού Ελληνικού Πολιτισμού, η αναζήτηση και ενθάρρυνση νέων δημιουργών και η παρουσίαση των επιτευγμάτων αυτών σε μία έντονα πολυπολιτισμική κοινωνία, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας τής καθημερινότητας μέσω της επαφής της με το Κάλλος σε όλες του τις μορφές και εκφάνσεις.

Εκπαίδευση ο δεύτερος προσανατολισμός

Εκπαίδευση με συγκεκριμένο στόχο την δημιουργία, παρουσίαση και προβολή νέων μορφών διδασκαλίας τού πολιτισμού και της ενθάρρυνσης της καλλιτεχνικής δημιουργίας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, καθώς και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών, που ασχολούνται με τα μαθήματα της καλλιτεχνικής αγωγής. Τελικός στόχος η διαμόρφωση προσωπικοτήτων με αισθητικό κριτήριο, με συνειδητοποιημένη την ανθρώπινη ανάγκη για δημιουργία και με την επιθυμία να βαδίσουν πάνω σε γέφυρες πολιτισμού προς συνάντηση του άλλου.

Το παιδί και ο έφηβος

Όχι ως αποκλεισμός των υπολοίπων, αλλά ως επικέντρωση σε ηλικίες κρισιμότατες, καθοριστικές για το μέλλον του κάθε ανθρώπου

Εκπαίδευση με συγκεκριμένο στόχο την δημιουργία, παρουσίαση και προβολή νέων μορφών διδασκαλίας τού πολιτισμού και της ενθάρρυνσης της καλλιτεχνικής δημιουργίας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, καθώς και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών, που ασχολούνται με τα μαθήματα της καλλιτεχνικής αγωγής. Τελικός στόχος η διαμόρφωση προσωπικοτήτων με αισθητικό κριτήριο, με συνειδητοποιημένη την ανθρώπινη ανάγκη για δημιουργία και με την επιθυμία να βαδίσουν πάνω σε γέφυρες πολιτισμού προς συνάντηση του άλλου.

Μορφή

Το Ερευνητικό Iδρυμα Πολιτισμού και Εκπαίδευσης – Ε.Ι.Π.Ε- είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με κοινωφελείς μορφωτικούς και πολιτιστικούς σκοπούς, και έχει έδρα το Βόλο.

Η διεθνής ονομασία του Ιδρύματος, διατυπώνεται στην αγγλική γλώσσα ως

Cultural Education and Research Foundation,C.E.R.F

Το Ερευνητικό Ίδρυμα Πολιτισμού και Εκπαίδευσης ιδρύθηκε με πρωτοβουλία Επιστημόνων και ανθρώπων των Γραμμάτων και των Τεχνών και αποτελεί τον Πολιτιστικό Φορέα του συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλίας όπου έχει και την έδρα του.

Υποδομές

To Ε.Ι.Π.Ε στεγάζεται στο Πνευματικό Κέντρο Ιερού Ναού Ευαγγελίστριας, Πειραιώς όπου έχει τα γραφεία του και υλοποιεί προγράμματά του. Μεγάλο όγκο των προγραμμάτων του υλοποιεί επίσης στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλίας του οποίου έχει αναλάβει επισήμως τα εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά του προγράμματα.

Στις εγκαταστάσεις τoυ Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλίας περιλαμβάνονται αμφιθέατρο 500 ατόμων για συνέδρια, αίθουσες για βιωματικά εργαστήρια, βιβλιοθήκη, αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών, εστιατόρια, χώροi διοίκησης καθώς και βοηθητικοί χώροι Διατηρεί επίσης ιστοσελία με διαρκή ενημέρωση για πολιτιστικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, διαρκή επικοινωνία με τα μέλη του, στην οποία αναρτώνται οι εκδόσεις του και όλο το υλικό των μέχρι τώρα δραστηριοτήτων του.
Πρόσφατα δημιουργήθηκε παράρτημα του ΕΙΠΕ στην Γερμανία με σκοπό την διοργάνωση προγραμμάτων για την Ελληνική Ομογένεια της Γερμανίας.